[ Hacking ] Check Password Account Facebook


Vào trang http://pastebin.com/tìm khung search bar và nhập vàoProgram:firefox Url/Host:http://www.facebook.com loginhoặcProgram:firefox Url/Host:http://www.yahoo.com logintùy cái cần tìm mà nhập nhávì dụ với Program:firefox Url/Host:http://www.facebook.com loginta nhận đc làChọn vào 1 link ta check thử đc

 Program:        Firefox
Url/Host:       http://www.facebook.com
Login:          eleazarberrios@hotamail.com
Password:       eleazarberrios
Computer:       PC-3F2D90D21838
Date:           2010-12-30 23:51:12
Ip:                     200.82.253.174
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       http://hacking-facebook.com
Login:          ele1234
Password:       eleazarberriosw
Computer:       PC-3F2D90D21838
Date:           2010-12-30 23:51:17
Ip:                     200.82.253.174
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       http://www.facebook.com
Login:          eleazarberrios@hotmail.com
Password:       eleazarberrios
Computer:       PC-3F2D90D21838
Date:           2010-12-30 23:51:18
Ip:                     200.82.253.174
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       https://login.facebook.com
Login:          eleazarberrios@hotmail.com
Password:       eleazarberrios
Computer:       PC-3F2D90D21838
Date:           2010-12-30 23:51:19
Ip:                     200.82.253.174
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       http://es-es.facebook.com
Login:          elitag12@hotmail.com
Password:       misbebes
Computer:       LENOVO
Date:           2010-12-31 00:06:19
Ip:                     190.22.122.185
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       http://es-es.facebook.com
Login:          carlitag12kids@hotmail.com
Password:       carlitalaxora39
Computer:       LENOVO
Date:           2010-12-31 00:06:19
Ip:                     190.22.122.185
----------------------------------------------------------


tất nhiên pass có thể đã bị đổi,hên xui thôi =))
ta tháy có thể tìm hàng ngàn account đã bị keylog bắt :))

Không có nhận xét nào:

• Mọi thắc mắc gửi về: Trần Thanh Tú
• Lưu ý:
BÌNH LUẬN NGHIÊM CẤM.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG QUẢNG CÁO.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN KHÔNG CÓ DẤU.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO,CHÍNH TRỊ,CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT.
- CÁC HÀNH VI TRÊN SẼ BỊ XÓA BÌNH LUẬN MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.