Bạn bè • 14

Tạo bài viết mớiQ&A

Ảnh/Video Cảm xúc/Hoạt động ... Đăng

Vào trang http://pastebin.com/tìm khung search bar và nhập vàoProgram:firefox Url/Host:http://www.facebook.com loginhoặcProgram:firefox Url/Host:http://www.yahoo.com logintùy cái cần tìm mà nhập nhávì dụ với Program:firefox Url/Host:http://www.facebook.com loginta nhận đc làChọn vào 1 link ta check thử đc

 Program:        Firefox
Url/Host:       http://www.facebook.com
Login:          eleazarberrios@hotamail.com
Password:       eleazarberrios
Computer:       PC-3F2D90D21838
Date:           2010-12-30 23:51:12
Ip:                     200.82.253.174
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       http://hacking-facebook.com
Login:          ele1234
Password:       eleazarberriosw
Computer:       PC-3F2D90D21838
Date:           2010-12-30 23:51:17
Ip:                     200.82.253.174
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       http://www.facebook.com
Login:          eleazarberrios@hotmail.com
Password:       eleazarberrios
Computer:       PC-3F2D90D21838
Date:           2010-12-30 23:51:18
Ip:                     200.82.253.174
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       https://login.facebook.com
Login:          eleazarberrios@hotmail.com
Password:       eleazarberrios
Computer:       PC-3F2D90D21838
Date:           2010-12-30 23:51:19
Ip:                     200.82.253.174
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       http://es-es.facebook.com
Login:          elitag12@hotmail.com
Password:       misbebes
Computer:       LENOVO
Date:           2010-12-31 00:06:19
Ip:                     190.22.122.185
----------------------------------------------------------
Program:        Firefox
Url/Host:       http://es-es.facebook.com
Login:          carlitag12kids@hotmail.com
Password:       carlitalaxora39
Computer:       LENOVO
Date:           2010-12-31 00:06:19
Ip:                     190.22.122.185
----------------------------------------------------------


tất nhiên pass có thể đã bị đổi,hên xui thôi =))
ta tháy có thể tìm hàng ngàn account đã bị keylog bắt :))

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.