Bạn bè • 14

Tạo bài viết mớiQ&A

Ảnh/Video Cảm xúc/Hoạt động ... Đăng
  1. -Anonymous DoSer
  2. -Anonymous External Attack
  3. -ByteDOS v3.2
  4. -Hoic Vercion v2.1
  5. -PoWeRFuL DoSeR
  6. -Jays Booter
  7. -Site_Hog_v1_Release
  8. -SYN-Flood-DOS
  9. -Turbinas VolkSv1
  10. -rDos Port scanner

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.