[ Hacking ] Tool DDOS mạnh nhất!!!

  1. -Anonymous DoSer
  2. -Anonymous External Attack
  3. -ByteDOS v3.2
  4. -Hoic Vercion v2.1
  5. -PoWeRFuL DoSeR
  6. -Jays Booter
  7. -Site_Hog_v1_Release
  8. -SYN-Flood-DOS
  9. -Turbinas VolkSv1
  10. -rDos Port scanner

Không có nhận xét nào:

• Mọi thắc mắc gửi về: Trần Thanh Tú
• Lưu ý:
BÌNH LUẬN NGHIÊM CẤM.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG QUẢNG CÁO.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN KHÔNG CÓ DẤU.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO,CHÍNH TRỊ,CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT.
- CÁC HÀNH VI TRÊN SẼ BỊ XÓA BÌNH LUẬN MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.