Bạn bè • 14

Tạo bài viết mớiQ&A

Ảnh/Video Cảm xúc/Hoạt động ... Đăng
FAQ MD :
Vào Fake ip Vương Quốc Anh ... Ngôn Ngữ UK (VQA) luôn ...
Vào Ních Bị FAQ MD Nó Hiện Bị FAQ ... Xong Vào Link Suport Này :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Rồi Điền Thông Tin Vào ... Úp Cmnd lên ... Gữi ... 3p Sau Rep Mail ... Rep Lại 1 Mail
Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: tranthanhtublog@gmail.com ( thay link gmail mới của mình )
Full name: Trần Thanh Tú ( Tên victim )
Birthday: May 29, 1994 ( Ngày Tháng Năm Sinh )
My ID in passport: 201625250 ( ID CMND Victim )
URL : facebook.com/MyName.TuDz ( Link Victim )
I think there is one mistake in the lock
<Up CMND>
Hóng Support rep mail :*, đm mà Support ăn lồn cã rồi úp CMND nửa tháng nay nó đéo rep lại.
- Chúc Các Bạn Thành Công.....

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.