[ Hacking ] Tust Unlock FAQ ( Mạo Danh )

FAQ MD :
Vào Fake ip Vương Quốc Anh ... Ngôn Ngữ UK (VQA) luôn ...
Vào Ních Bị FAQ MD Nó Hiện Bị FAQ ... Xong Vào Link Suport Này :
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Rồi Điền Thông Tin Vào ... Úp Cmnd lên ... Gữi ... 3p Sau Rep Mail ... Rep Lại 1 Mail
Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: tranthanhtublog@gmail.com ( thay link gmail mới của mình )
Full name: Trần Thanh Tú ( Tên victim )
Birthday: May 29, 1994 ( Ngày Tháng Năm Sinh )
My ID in passport: 201625250 ( ID CMND Victim )
URL : facebook.com/MyName.TuDz ( Link Victim )
I think there is one mistake in the lock
<Up CMND>
Hóng Support rep mail :*, đm mà Support ăn lồn cã rồi úp CMND nửa tháng nay nó đéo rep lại.
- Chúc Các Bạn Thành Công.....

Không có nhận xét nào:

• Mọi thắc mắc gửi về: Trần Thanh Tú
• Lưu ý:
BÌNH LUẬN NGHIÊM CẤM.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG QUẢNG CÁO.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN KHÔNG CÓ DẤU.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO,CHÍNH TRỊ,CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT.
- CÁC HÀNH VI TRÊN SẼ BỊ XÓA BÌNH LUẬN MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.