PSD Ảnh Bìa

( Update ) Hack GTA - Vice City

Tải Photoshop

Main Character:
    ===============
    Ctrl 1  = Health
    Ctrl 2  = Armor
    Ctrl+3  = 0 Wanted Level
    Ctrl+4  = +2 Wanted Level
    Ctrl+5  = Fast Walking
    Ctrl+6  = Slow Walking
    
    Weapons
    ===============
    Ctrl+7  = Thug Weapons
    Ctrl+8  = Professional weapons
    Ctrl+9  = Weird Weapons
    Ctrl+0  = Shotgun with 5 rounds
    
    Weather & Time
    ===============
    Ctrl+Z  = Nice Weather
    Ctrl+X  = Lovely Weather
    Ctrl+C  = Cloudy Weather
    Ctrl+V  = Rainy Weather
    Ctrl+B  = Misty Weather
    Ctrl+N  = Speed up time
    
    cars
    ===============
    Shift+1 = Fast Car
    Shift+2 = Faster Car
    Shift+3 = EVEN Faster Car
    Shift+4 = TANK!!
    Shift+5 = Garbage truck
    Shift+6 = Sabre turbo
    Shift 7 = Caddy(w00t)
    Shift+8 = Bloodring Racer appears
    Shift 9 = Romero 's Hearse appears
    Shift+0 = Love Fist limo appears
    Shift+Q = Cars are only wheels
    Shift+W = Flying Car
    Shift+E = Fast Corners, and its impossible to flip
    Shift+R = Cars get floaters as wheels and can thus drive over water
    Shift+T = Some cars get HUGE wheels
    Shift+Y = Planes fly overhead
    Shift+U = All, but specialty (gangcars, taxi's) cars are pink
    Shift+I = All, but specialty (gangcars, taxi's) cars are black
    Shift+O = Explode all vehicles in sight
    Shift+P = People will get in your car when stopped
    
    Skin
    ===============
    Shift+A = Change Clothing
    Shift+S = Mercedes Skin
    Shift+D = Scottish Skin
    Shift+F = Diaz Skin
    Shift+G = Lance Skin
    Shift+H = Rosenburg Skin
    Shift+J = Hilary Skin
    Shift+K = Love Fist Skin
    Shift L = Cortez 's Man Skin
    Shift+Z = Cigarette in mouth
    Shift+X = Makes Tommy fatter
    Shift+C = Gives Tommy girly arms/legs
    
    Misc
    ===============
    Shift+V = Agressive People
    Shift+B = People fall down if u hit them
    Shift+N = Everyone has guns
    Shift+M = Monitor the changes in police & media interest
    Ctrl+Q  = You die, bitch
    Ctrl+W  = All traffic lights to green
    Ctrl+E  = Fast traffic
    Ctrl+R  = One armed bandit
    Ctrl+T  = Women Magnet
 
                          

Bài viết trong WWW.THANHTUIT.TK được viết bởi Admin Trần Thanh Tú. Khi sao chép bài viết xin ghi nguồn là: WWW.THANHTUIT.TK và link dẫn về bài viết gốc của blog. Nếu không ghi nguồn sẽ bị xử phạt sẽ coi là bất hợp pháp.

( Update ) Hack GTA - Vice City Reviewed by Trần Thanh Tú on 02:19:00 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

• Mọi thắc mắc gửi về: Trần Thanh Tú
• Lưu ý:
BÌNH LUẬN NGHIÊM CẤM.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG QUẢNG CÁO.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN KHÔNG CÓ DẤU.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO,CHÍNH TRỊ,CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT.
- CÁC HÀNH VI TRÊN SẼ BỊ XÓA BÌNH LUẬN MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.

Ngẫu Nhiên (click) : × +

Gửi email hỗ trợ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Please Enable Javascript!Enable JavaScript
Nếu bạn sử dụng lại tệp tin của chúng tôi vui lòng trỏ về link nguồn nhé. Cảm ơn !!! | Bạn đang truy cập vào trang : Www.ThanhTuIT.Tk chúc bạn một ngày mới vui vẻ