Bạn bè • 14

Tạo bài viết mớiQ&A

Ảnh/Video Cảm xúc/Hoạt động ... Đăng
Đã test và chạy dc 
Chạy mỗi lần dc tầm <600 like 1 lần.Mỗi lần 15' | 15' die token 1 lần  có thể làm cái auto refresh token cho đở mệt 
Cần host khỏe, trâu vps thì khỏi bàn  
Hướng dẫn tí
-Tải về up code lên host tên sadap.php
-Chạy curl bằng cách:
PHP Code:
<?php
http
://domain.com/sadap.php?token=CAAAA?>

-Hết 
Chúc các bạn được 100k Like 

   

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.