[ Phần mềm ] Curl Like

Đã test và chạy dc 
Chạy mỗi lần dc tầm <600 like 1 lần.Mỗi lần 15' | 15' die token 1 lần  có thể làm cái auto refresh token cho đở mệt 
Cần host khỏe, trâu vps thì khỏi bàn  
Hướng dẫn tí
-Tải về up code lên host tên sadap.php
-Chạy curl bằng cách:
PHP Code:
<?php
http
://domain.com/sadap.php?token=CAAAA?>

-Hết 
Chúc các bạn được 100k Like 

   

Không có nhận xét nào:

• Mọi thắc mắc gửi về: Trần Thanh Tú
• Lưu ý:
BÌNH LUẬN NGHIÊM CẤM.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG QUẢNG CÁO.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN KHÔNG CÓ DẤU.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO,CHÍNH TRỊ,CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT.
- CÁC HÀNH VI TRÊN SẼ BỊ XÓA BÌNH LUẬN MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.