PSD Ảnh Bìa

Code tạo fanpage hàng loạt chỉ cần 1 đoạn JS

Tải Photoshop

1. CURL FANPAGE LÀ GÌ?

Là một đoạn code được viết bằng Javascript thực hiện việc tạo fanpage hàng loạt với mã số random. 
Xem bức hình dể hiểu cơ cấu đặt tên của code 

Ở đây có các biến : 
var page_name = 'Trần Thanh Tú'; mình đặt là Trần Thanh Tú (Có thể thay bằng tên khác tùy các bạn)
+ i (Số random) : Sẽ lấy một số bất kỳ * 100000 và cộng thêm 1
Đây là các ví dụ điển hình : 


2. QUÁ TRÌNH CHẠY


3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Bước 1 : Đầu tiên chúng ta phải đổi trình duyệt từ chrome sang opera bằng tiện ích chrome ( User-Agent Switcher )
Bước 2 : Sau đó chung ta truy cập vào m.facebook.com
Bước 3 : F12 và chuyển qua tab console
Bước 4 : Dán code vào ngay dòng đó
Bước 5 : Enter vào treo trình duyệt.

4. CODE
 1. var page_name = 'Trần Thanh Tú';
 2. function loadCreatePage() {
 3.     console.log('Trần Thanh Tú');
 4.     var i = Math.floor((Math.random() * 100000) + 1);
 5.     var xhttp = new XMLHttpRequest();
 6.     xhttp.onreadystatechange = function () {
 7.         if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {
 8.             var data = xhttp.responseText;
 9.             var getValue = data.match(/name="fb_dtsg" value="(.+?)" autocomplete="off"/g);
 10.             var fb_dtsg = getValue[0].replace('name="fb_dtsg" value="', '');
 11.             fb_dtsg = fb_dtsg.replace('" autocomplete="off"', '');
 12.             var charset_test = '€,´,€,´,水,Д,Є';
 13.             var super_category = 1016;
 14.             var category = 2700;
 15.             if(fb_dtsg == null) {
 16.                 console.log('Trống fb_dtsg');
 17.             } else {
 18.                 console.log('Tạo page...');
 19.                 submitCreatePage(fb_dtsg, charset_test, super_category, category, i);
 20.             }
 21.         }
 22.     };
 23.     xhttp.open("GET", 'https://m.facebook.com/pages/create/?page_name=' + page_name +' '+ i + '&category=0&super_category=1016', true);
 24.     xhttp.send();
 25. }
 26. function submitCreatePage(fb_dtsg, charset_test, super_category, category) {
 27.     var i = Math.floor((Math.random() * 100000) + 1);
 28.     var xhttp = new XMLHttpRequest();
 29.     xhttp.onreadystatechange = function () {
 30.         if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {
 31.             console.log('Skip step info page...');
 32.             var url = xhttp.responseURL;
 33.             skipStepSubmitInfoPage(url);
 34.         }
 35.     };
 36.     xhttp.open("POST", 'https://m.facebook.com/pages/create/add/', true);
 37.     xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 38.     xhttp.send("fb_dtsg="+fb_dtsg+"&charset_test="+charset_test+"&page_name=" + page_name +" "+ i + "&super_category="+super_category+"&category="+category);
 39. }
 40. function skipStepSubmitInfoPage(url) {
 41.     var xhttp = new XMLHttpRequest();
 42.     xhttp.onreadystatechange = function () {
 43.         if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {
 44.             skipStepSubmitInfoPage2(url + '&step=username&skip=true');
 45.         }
 46.     };
 47.     xhttp.open("GET", url + '&step=about&skip=true', true);
 48.     xhttp.send();
 49. }
 50. function skipStepSubmitInfoPage2(url) {
 51.     var xhttp = new XMLHttpRequest();
 52.     xhttp.onreadystatechange = function () {
 53.         if (xhttp.status == 200 && xhttp.readyState == 4) {
 54.             countDown();
 55.         }
 56.     };
 57.     xhttp.open("GET", url, true);
 58.     xhttp.send();
 59. }
 60. function countDown () {
 61.     console.log('reload script...');
 62.     var a = 30;
 63.     var ITV = setInterval(function(){
 64.         console.log('~ ' + a + 'giây');
 65.         a--;
 66.         if(a === 0) {
 67.             clearInterval(ITV);
 68.             loadCreatePage();
 69.         }
 70.     }, 1000);
 71. }
 72. loadCreatePage();


Bài viết trong WWW.THANHTUIT.TK được viết bởi Admin Trần Thanh Tú. Khi sao chép bài viết xin ghi nguồn là: WWW.THANHTUIT.TK và link dẫn về bài viết gốc của blog. Nếu không ghi nguồn sẽ bị xử phạt sẽ coi là bất hợp pháp.

Code tạo fanpage hàng loạt chỉ cần 1 đoạn JS Reviewed by Trần Thanh Tú on 01:10:00 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

• Mọi thắc mắc gửi về: Trần Thanh Tú
• Lưu ý:
BÌNH LUẬN NGHIÊM CẤM.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG QUẢNG CÁO.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN KHÔNG CÓ DẤU.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO,CHÍNH TRỊ,CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT.
- CÁC HÀNH VI TRÊN SẼ BỊ XÓA BÌNH LUẬN MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.

Ngẫu Nhiên (click) : × +

Gửi email hỗ trợ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Please Enable Javascript!Enable JavaScript
Nếu bạn sử dụng lại tệp tin của chúng tôi vui lòng trỏ về link nguồn nhé. Cảm ơn !!! | Bạn đang truy cập vào trang : Www.ThanhTuIT.Tk chúc bạn một ngày mới vui vẻ