Tuts Unlock FAQ and Apps NT 5s


Điền đủ thông tin là về, không cần cmnd hay cc gì cả.
3 Link:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
https://en-gb.facebook.com/help/contact/313733425335072
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1261191180581258
- Cái phần thông tin ghi thêm ghi: Tài khoản của tôi hoạt động bình thường, tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn , hãy kiểm tra và khắc phục giúp tôi.

1 nhận xét:

• Mọi thắc mắc gửi về: Trần Thanh Tú
• Lưu ý:
BÌNH LUẬN NGHIÊM CẤM.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG QUẢNG CÁO.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN KHÔNG CÓ DẤU.
- KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO,CHÍNH TRỊ,CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT.
- CÁC HÀNH VI TRÊN SẼ BỊ XÓA BÌNH LUẬN MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC.